Tytuł projektu : Na styku kultur
Partner wiodący : partnerzy projektu : Fundacja PASCAL, ul. Zapora 25, 43-385 Bielsko-Biała, OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS, 01001 Żylina, A. Rudnaya 105
Opis projektu : Ochrona, rozwój i promowanie walorów turystycznych pogranicza polsko-słowackiego
Cele projektu : Celem ogólnym mikroprojektu jest zebranie, zaprezentowanie i udostępnianie informacji o obiektach i miejscach dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego wśród mieszkańców i turystów.
Strona internetowa, na której zaprezentowane są informacje służyć będzie szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym oraz wypromowaniu obszaru jako atrakcji turystycznej. Przyczyni się to zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego poprzez wzrost świadomości lokalnej i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza SK_PL.
Okres realizacji : 05.2020-05.2021
Wartość projektu : 48 486,60 €
Dofinansowanie : z Unii Europejskiej (udział procentowy i nazwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85%, budżet Państwa 5%, wkład własny 10%